Tiến độ Saigon Gateway mới nhất

Cập nhật tiến độ Saigon Gateway mới nhất.

Cập nhật tiến độ Saigon Gateway mới nhất.

TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY THÁNG 5

Block A: Sàn 8 (100%). Dựng xong cột lõi thép chuẩn bị lót sàn 9 (A gần theo kịp B )
Block B: Sàn 10 (50%). Đổ xong bê tông từ căn 19 đến căn 14 (trung tâm của block B )

TIẾN ĐỘ SAIGON GATEWAY THÁNG 11

 

tien do saigon gateway thang 11 hinh 2tien do saigon gateway thang 11 hinh 3tien do saigon gateway thang 11 hinh 4tien do saigon gateway thang 11 hinh 5tien do saigon gateway thang 11